Beschreven handen

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Jezus is erbij! Wat er ook gebeurt en wat wij ook doen. Jezus wil in alle facetten van ons leven aanwezig zijn. Dat begint al als de Here God tegen Mozes door de brandende braamstruik spreekt; Ik ben die er zijn zal!

Als Jezus gearresteerd wordt in de hof van Gethsemané gebeurt er iets wonderlijks;

Jezus liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond.

Hier laat God duidelijk zien dat Hij erbij is! Jezus is aan de ene kant volledig mens geworden, maar God laat zien dat Hij door Jezus heen werkt. Jezus is niet zomaar één van die messiassen die in die tijd om beurten eventjes hoogtij vierden en ten slotte gearresteerd en gekruisigd werden. Jezus is God Zelf! Jezus en God laten hier zien dat Zij één zijn! Terecht dus dat Hij aan het eind van het Mattheus evangelie zegt; Mij is gegeven alle macht op heel de aarde!

God heeft ons in de palmen van zijn handen geschreven. Handen die door Jezus te herkennen zijn aan de gaten die erin zitten. Handen die ons verlost hebben van de pijn van de dood. Handen die getekend zijn door de spijkers van onze zonden. Handen die ons elke dag opnieuw weer willen zegenen.

Vraag en het zal je gegeven worden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *